O firmie

naglowek

Informujemy, że HIPAR sp. z o.o. zrealizowała projekt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik prac B+R HIPAR Sp. z o.o." , który został dofinansowany w ramach: Programu Inwestycyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

−wartość projektu  ogółem 16 388 723,00 PLN

-wysokość kosztów kwalifikowanych 12 697 079,36 PLN

- wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich 8 784 080,55 PLN

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona seryjna produkcja siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu w trzech wariantach mocy: 2,8 kW, 9,8 kW i 19 kW.

Projekt dotyczył inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu. W wyniku jego realizacji wdrożono do produkcji nowy produkt: siłownie/turbiny wiatrowe pionowe małej mocy(MEW – małe elektrownie wiatrowe). Zakres zrealizowanego projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej, oraz zakup niezbędnego wyposażenia  maszyn i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji nowych produktów. Hala produkcyjna w części nad zakładem produkcyjnym posiada biura wykorzystywane przez pracowników firmy do realizacji działań takich jak projektowanie, konstruowania założeń nowych produktów oraz wykorzystywane zarówno przez kadrę inżynierską firmy w celu dalszego rozwoju produktu jak i w celach marketingowo-sprzedażowo-księgowych do bieżącej obsługi firmy.  Budynek jest dostosowany do ewentualnej pracy przez osoby niepełnosprawne.W ramach projektu firma nabyła również usługi doradcze i prace rozwojowe ściśle związane z wdrażanymi rozwiązaniami technologicznymi i produkcyjnymi będącymi wynikami wcześniejszych prac badawczo - rozwojowych.

Główny cel projektu to uruchomienie produkcji siłowni wiatrowych jako wdrożenie wyników prac B+R firmy HIPAR Sp. z o.o. poprzez realizację projektu inwestycyjnego, HIPAR Sp. z o.o.postawiła sobie do osiągnięcia następujące cele szczegółowe: uruchomienie nowego zakładu, dywersyfikacja asortymentu firmy, podniesienie poziomu innowacyjności w firmie, wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez wprowadzenie do asortymentu firmy nowych produktów – siwni/turbin wiatrowych o mocy 2,8 kW, 9,8 kW i 19 kW– innowacja produktowa,wdrożenie w firmie innowacji organizacyjnych m.in zakresie relacji przedsiębiorstwa ze środowiskiem zewnętrznym, zwiększenie możliwości rozwojowych.

Efekty zrealizowanego projektu: wzrost i dywersyfikacja przychodów firmy, redukcję kosztów w firmie, zwiększenie elastyczności i zmniejszenie ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności, pozyskanie nowych kontrahentów, wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

OFERTA

Sprzedaż turbin wiatrowych

Sprzedaż turbin wiatrowych

Dostarczymy Ci niezwykły produkt, który nada blasku Twojej ofercie. Przygotowaliśmy dla Was najlepszą ofertę cenową, doskonałe warunki dostawy a także możliwość promowania Waszej firmy jako oficjalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej oraz w katalogach naszego produktu. Obsługujemy także mniejsze firmy oraz klientów indywidualnych.

Rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego każdego klienta obsługujemy z jak największą starannością o szczegóły.

Jeżeli szukasz sprawdzonego i stabilnego partnera handlowego – dobrze trafiłeś!

Obróbka

Obróbka

Obróbka skrawaniem CNC, Przeróbka Plastyczna, Spawanie MIG MAG TIG

W swoim zakładzie mechanicznym dysponujemy wysokiej klasy obrabiarkami CNC. Są to tokarki i centra obróbcze CNC. Swoim klientom możemy zaoferować pełne zaplecze technologiczne ponieważ oprócz maszyn do obróbki skrawaniem  robotami i automatami spawalniczymi, linią do rozkroju blachy oraz szeroką gamą maszyn do przeróbki plastycznej dysponujemy  laboratorium pomiarowym wyposażonym między innymi w współrzędnościową maszynę pomiarową firmy Zeiss oraz konturograf firmy Mahr.

Przeglądy serwisowe

Przeglądy serwisowe

W trakcie serwisu grawitacyjny system oddymiania powinien być sprawdzony pod kątem gotowości eksploatacyjnej w sytuacji alarmowej, a także poddawany pracom konserwacyjnym bądź naprawom w systematycznych odstępach czasu, jakie zostały ustalone i wskazane przez producenta.

Nawiązując do przytoczonych przepisów i wymogów producentów klap dymowych firma HIPAR Sp. z o. o. oferuje usługi w zakresie serwisowania klap dymowych i systemów oddymiania:

  • raz do roku – w przypadku systemów ze sterowaniem pneumatycznym,
  • dwa razy do roku – w przypadku systemów ze sterowaniem elektrycznym.
Maszyny

Maszyny

Zapraszamy do naszego parku maszyn!

Dysponujemy również kilkunastoma tokarkami oraz frezarkami konwencjonalnymi, na których
wykonywane jest głównie oprzyrządowanie.
Firma wyposażona jest w różnego rodzaju urządzenia do obróbki blach jak krawędziarki  i
gilotyny oraz prasy mimośrodowe i hydrauliczne. Posiadamy również kilkanaście półautomatów i
automatów spawalnicznych.
Istotnym elementem naszego parku maszynowego jest laboratorium pomiarowe wyposażone
między innymi w współrzędnościową maszynę pomiarową firmy Zeiss oraz konturograf firmy Mahr.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt

Hipar Sp. z o.o.
———————-
Wola Rafałowska 191a
36-017 Błędowa Tyczyńska
Biuro:
tel.: +48 17 230 49 00
faks: +48 17 230 49 03
e-mail: [email protected]
Informacja:
tel.: +48 17 230 49 02
e-mail: [email protected]
Serwis systemów PPOŻ:
tel.: +48 17 230 49 00
e-mail: [email protected]
Kierownik produkcji:
tel.: +48 17 229 24 40
e-mail: [email protected]

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

captcha