Centrala CHD

Centrala CHD

Centrala oddymiania HCD 4 oraz HCD 8
Centrala oddymiania jest urządzeniem elektrycznym, którego zadaniem jest sterowanie systemami oddymiania i przewietrzania w obiektach budowlanych, np. w budynkach przemysłowych, biurowych oraz w centrach handlowych.