Działanie 3.3.3 POIR

 naglowek

Informujemy, że firma Hipar Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marki nowych produktów – hybrydowe lampy uliczne LED ECOROTE”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach:

Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Realizacja projektu polega na promowaniu produktów firmy Hipar – całkowicie nowych produktów: hybrydowych lamp ulicznych LED ECOROTE. Projekt realizowany jest w ramach branżowego planu promocji.
Zakres projektu obejmuje promocję nowych produktów, wejście na nowe rynki zagraniczne poprzez promocję marki ECOROTE na targach, uczestnictwo w misjach wyjazdowych jak i organizację misji przyjazdowej.