Działanie 3.2.1 POIR

 naglowek

Informujemy, że firma Hipar Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik prac B+R HIPAR Sp. z o.o.”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach:

PROGRAMU OPERACYJNEGO
Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Realizacja projektu polega na uruchomieniu produkcji siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu w trzech wariantach mocy: 2,8 kW, 9,8 kW i 19 kW.
Zakres projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia w maszyny i urządzenia służące bezpośrednio do produkcji nowych produktów.