Miejscowość:
Adres:
Województwo:
Klasa szorstkości terenu: 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Liczba Weibulla (k):
WYSPA > LĄD
Wysokość umieszczenia turbiny nad gruntem (m):
Wysokość pomiaru prędkości wiatru (m):
Średnia prędkość wiatru (m/s):
(dane o średnich prędkościach wiatru dostępne na stronie http://irena.masdar.ac.ae/)
Wybór turbiny wiatrowej:
Prędkośc wiatru [m/s]
P[W]

Ilość turbin wiatrowych:
Średnio miesięczne zużycie energii (kWh):
Prognozowana produkcja energii z turbiny wiatrowej:
Procentowe zaopatrzenie w energię elektryczną w ciągu roku:
Prędkośc wiatru [m/s]
Ilośc wyprodukowanej energii [kWh]
Pobierz raport PDF