Opis

Konstrukcja oparta na turbinie typu Darrieusa rotor H, wykorzystująca siłę nośną podobnie jak w turbinach o osi poziomej, z tym że w turbinie rotor H cała łopata znajduje się w maksymalnej odległości od osi obrotu, a jej prędkość po obwodzie jest 2-3 razy większa od prędkości wiatru. Oznacza to, że turbina o średnicy 5,2 m osiąga 110 obr./min., a więc przy tych obrotach jest możliwe wytwarzania energii elektrycznej z generatorem wolnoobrotowym bezprzekładniowo. Łopaty i ramiona tłoczone ze stopów aluminium mogą przenosić bardzo duże wartości siły odśrodkowej generowanej przez turbinę

Zalety turbin

 • Praca niezależna od kierunku wiatru – nie wymaga, więc mechanizmu „ustawiania na wiatr”.
 • Prosta konstrukcja mechaniczna (konstrukcja tańsza niż w elektrowniach o osi poziomej).
 • Możliwość łatwego montażu na obiektach – nie jest konieczne budowanie wysokich masztów (konstrukcja tańsza niż w elektrowniach o osi poziomej).
 • Możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach masztów itp.
 • Estetyczny wygląd.
 • Cicha praca – nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej (mniej uciążliwa eksploatacja).
 • Odporność na silny wiatr – nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrze o prędkości 40 m/s – kształt wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenie prędkości obrotowej (większe wykorzystanie wiatru o dużych prędkościach).
 • Bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego – brak połączeń ślizgowych (konstrukcja tańsza niż w elektrowniach o osi poziomej).
 • Stosunkowo niski koszt w porównaniu z klasycznym wiatrakiem o poziomej osi obrotu.
 • Małą prędkość startową około 1m/s, zapewnia wolno obrotowy bez zaczepowy generator tarczowy sprzężony bezprzekładniowo.
 • Duża sprawność wykorzystania energii wiatru (Cp ~ 0,42) wynikająca z nowatorskiej konstrukcji i kształtu łopat, potwierdzone szeregiem badań pod względem sprawności w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Rzeszowskiej.