Centrala CHD

Centrala oddymiania HCD 4 oraz HCD 8.

 

Centrala oddymiania jest urządzeniem elektrycznym, którego zadaniem jest sterowanie systemami oddymiania i przewietrzania w obiektach budowlanych, np. w budynkach przemysłowych, biurowych oraz w centrach handlowych. Urządzenie steruje oraz dostarcza energię elektryczną do siłowników w klapach i oknach dymowych. Istnieje możliwość konfiguracji dodatkowej opcji sterowania zatrzaskami elektromagnetycznymi zwalniającymi zasuwę klapy wyposażonej w system otwierania na zasadzie energi i własnej (siłownik pneumatyczny, sprężyny gazowe). Centrala real izuje funkcje oddymiania p. poż., przewiet rzania oraz zamykania klap dymowych w sytuacjach wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady atmosferyczne lub silny wiatr).

Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu pracy, co w łatwy sposób pozwala na zidentyfikowanie źródła alarmu lub miejsca uszkodzenia systemu. Centrala została wyposażona również w akumulatory, które pozwalają na pracę systemy przez 72 godziny po zaniknięciu napięcia sieciowego.

  • kompaktowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i przewietrzania dla średnich i dużych obiektów
  • centrala wyposażona w mikroprocesor
  • optyczna sygnalizacja stanu pracy
  • szeroki zakres zastosowań
  • kompleksowe sterowanie systemem oddymiania