Przeglądy serwisowe systemów oddymiania

Serwis grawitacyjnego systemu oddymiania

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku odnoszącym się do ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, budynków oraz terenów na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) stwierdza się iż:

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Zasady serwisowania zostały także opisane w instrukcji ITB nr 331 opracowanej przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie wg której przeglądy grawitacyjnego systemu oddymiania powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta.

W trakcie serwisu grawitacyjny system oddymiania powinien być sprawdzony pod kątem gotowości eksploatacyjnej w sytuacji alarmowej, a także poddawany pracom konserwacyjnym bądź naprawom w systematycznych odstępach czasu, jakie zostały ustalone i wskazane przez producenta.

Nawiązując do przytoczonych przepisów i wymogów producentów klap dymowych firma HIPAR Sp. z o. o. oferuje usługi w zakresie serwisowania klap dymowych i systemów oddymiania:

  • raz do roku – w przypadku systemów ze sterowaniem pneumatycznym,
  • dwa razy do roku – w przypadku systemów ze sterowaniem elektrycznym.

Posiadamy także szeroką ofertę części zamiennych wiodących producentów grawitacyjnych systemów oddymiania.

Dysponujemy również rozbudowanym zapleczem maszynowym zapewniającym napełnianie wszystkich typów naboi CO2, będących źródłem zasilania napędów pneumatycznych.

Prowadzimy współpracę z klientami indywidualnymi, a także wieloma czołowymi przedsiębiorstwami na terenie całej Polski m.in. Centra Handlowe i Zakłady produkcyjne w Warszawie, Szczecinie, Zielonej Górze, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Opolu, Rzeszowie, Lublinie i wielu innych.

Do każdego klienta podchodzimy z równym zaangażowaniem i uwagą.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.