Zapytania ofertowe

 naglowek

Informujemy że nasz projekt pt „Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik prac B+R HIPAR Sp. z o.o.” otrzymał dofinansowanie w ramach:

PROGRAMU OPERACYJNEGO
Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe i zapraszamy do składania ofert.

Budowa hali produkcyjnej

Budowa- Zapytanie

Budowa- Załącznik nr 1

Budowa- Załącznik nr 2

Budowa- Załącznik nr 3

Budowa- Załącznik nr 4

Budowa – dokumentacja do pobrania

Budowa – rysunki wykonawcze

Budowa – rysunki wykonawcze fundamentów

Informacja o wydłużeniu terminu

Informacja o zmianach

Budowa- Załącznik nr 4 NOWY AKTUALIZACJA

Dokumentacja wykonawcza: cz1, cz2

Zestawienie stali

 Zakup maszyn CNC

Maszyny- Zapytanie

Maszyny- Załącznik nr 1

Maszyny- Załącznik nr 2

Maszyny- Załącznik nr 3

Maszyny- Załącznik nr 4